Phương oanh

Diễn viên trong phim Hương Vị Tình Thân phần 2
Diễn viên Việt Anh và Phương Oanh trong phim huong vị tình thân phần 2